Oznamování nepravostí (Whistleblowing)

Jsme pevně oddáni transparentnosti, integritě a etickému chování ve všech našich činnostech. Jedním z nástrojů, který nám pomáhá dosáhnout těchto cílů, je mechanismus whistleblowingu, který umožňuje našim zaměstnancům a dalším zainteresovaným osobám nahlásit nepravosti, korupci, neetické chování nebo porušení zákonů.

Jak oznamovat nepravosti:

  • Věříme ve vytváření otevřeného a důvěrného prostředí, ve kterém můžete bezpečně a důvěrně sdělit informace o možných nepravostech.
  • Nejprve využijte vnitřní mechanismy pro oznamování nepravostí, které jsou k dispozici v rámci naší skupiny, respektivě v každé jednotlivé společnosti. Kontaktní informace a postupy jsou k dispozici v naší interní politice pro whistleblowing.
  • Pokud jste nespokojeni s interními postupy nebo máte obavy o možné represálie, můžete také kontaktovat externí orgány, jako jsou nezávislé auditorické orgány nebo příslušné právní instituce.

Ochrana whistleblowerů:

  • Zaručujeme, že každý, kdo nahlásí nepravosti, bude chráněn před represáliemi nebo odvetnými opatřeními.
  • Informace poskytnuté whistleblowery budou řádně vyšetřeny a zachovány v důvěrnosti.
  • Věříme v důležitost důvěrného zacházení s whistleblowery a respektu k jejich právům.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně whistleblowingu nebo máte informace o možných nepravostech, neváhejte nás kontaktovat.